Herhalingslessen EHBO

EHBO vereniging Someren zal in oktober van 2020 voorzichtig opstarten en u een aantal herhalingslessen EHBO aanbieden volgens de Oranje Kruis
Corona-protocollen.
Dit houdt in, dat o.a. u leert om op afstand eerste hulp te kunnen verlenen en hoe u zich moet beschermen tijdens een hulpverlening.

Ter verduidelijking willen we u melden dat er voorlopig GÉÉN VERPLICHTING is om herhalingslessen te volgen. TIJDENS DE CORONA CRISIS BLIJFT UW DIPLOMA GELDIG.

Er kunnen MAXIMAAL 6 LEDEN PER LES deelnemen. Daarom dient u zich VOORAF AAN TE MELDEN via LEDENADMINISTRATIE@EHBO-SOMEREN.NL. U ontvangt altijd EEN BEVESTIGING VAN DEELNAME PER MAIL met het verzoek om de GEZONDHEIDSCHECK in te vullen en af te geven voor aanvang van de les.

Onderstaande lessen bieden we aan:
maandag 5 oktober    Bewustzijnsstoornissen
maandag 26 oktober   Hartproblemen en reanimatie
maandag 9 november   Verbandleer
maandag 23 november  Ziektebeelden

Tijdens de lessen heerst er een strikt corona protocol, welke door de docent wordt gehandhaafd. In onze leslokalen zijn voldoende
ontsmettings- en beschermingsmaterialen aanwezig: mondmaskers, handschoenen, ontsmettingsmiddelen, ontsmettingszeep.

Nogmaals: uw diploma blijft geldig!

Behoort u tot een risicogroep of heeft u het gevoel er nog niet aan toe te zijn, geef u dan niet op.

=== Blijf gezond en let een beetje op elkaar===