Herhalingsles

Herhalingslessen EHBO
maandag 5 oktober    Bewustzijnsstoornissen
maandag 26 oktober   Hartproblemen en reanimatie
maandag 9 november   Verbandleer
maandag 23 november  Ziektebeelden

Aanmelden via ledenadministratie@ehbo-someren.nl
U ontvangt altijd EEN BEVESTIGING VAN DEELNAME PER MAIL met het verzoek om de GEZONDHEIDSCHECK in te vullen en af te geven voor aanvang van de les.

We verzorgen tot 1-1-2021 GÉÉN cursussen en herhalingslessen reanimatie/ AED en EHaK.

Ter verduidelijking willen we u melden dat verlenging van uw diploma/ certificaat niet in het geding komt. Uw diploma blijft tijdens corona geldig.

Ten aanzien van handhaving rondom de wet IKK ontving het Oranje Kruis positief bericht van GGD/GHOR. Voor certificering welke momenteel verloopt en wettelijk verplicht is gesteld voor onder meer pedagogisch medewerkers werkzaam in de kinderopvang, bevestigen wij u dat er geen reden is tot bezorgdheid over het verlopen certificaat. U kunt momenteel eenvoudigweg niet via praktijksessie getoetst worden op de aangeleerde EHBO competenties.