Bestuur

Het bestuur draagt zorg voor het dagelijkse reilen en zeilen binnen de vereniging. Zo regelt zij de jaarlijkse cursussen en herhalingsavonden. Ze ontplooit nieuwe initiatieven en verzorgt de nodige communicatie om zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren voor een lezing, cursus eerste hulp of AED. Ook regelt zij de vele financiële en logistieke zaken die komen kijken bij runnen van een vereniging.

Bestuurssamenstelling:
      

Voorzitter
Gerty Hendriks
      

Secretariaat
Priscilla Toonen-Kolenberg
E-mail: secretariaat@ehbo-someren.nl
      

Penningmeester
Leo Theunissen
      
Bankrekening: NL71RABO 01480 11 756
E-mail:       penningmeester@ehbo-someren.nl
      
Vice Voorzitter
Lia Verberne
      

Bestuursleden
Paul van Bree
Jan Crooijmans
Johan Aarts

Tags: