Meer AED’s in Someren 24 uur per dag bereikbaar

Binnen gemeente Someren, is stichting Dr. Eijnatten druk bezig met de gezondheid van alle inwoners. Een mooi project is de aanschaf en plaatsing van AED’s. Er wordt o.a. gekeken naar de tijd, die men nodig heeft om een AED te halen. We kennen allemaal de slogan: “Elke seconde telt!

Er is dit jaar i.s.m. E.H.B.O.-vereniging Someren kritisch gekeken, naar de bereikbaarheid van verschillende AED’s. Het aantal AED’s dat 24 uur per dag bereikbaar is, is flink uitgebreid. De AED’s van S.C.C. de Ruchte, het Gemeentehuis van Someren, Sporthal de Postel, Voetbalvereniging Lierop en ETB Willem Bos, zijn nu continue bereikbaar. Hierdoor kan de burgerhulpverlening nog sneller opgestart worden.

Daarnaast is er een nieuwe AED geplaatst aan de buitengevel van het woonhuis bij Drukkerij Claessens aan de Boerenkamplaan 5.

We bedanken iedereen, die deze uitbreidingen mogelijk heeft gemaakt.

Mocht u interesse hebben in het volgen van een cursus reanimatie inclusief AED-bediener, kunt u zich aanmelden bij E.H.B.O.- vereniging Someren. Meer informatie vindt u op www.ehbo-someren.nl

Tags: