Nieuws

E.H.B.O.- vereniging Someren sluit seizoen

E.H.B.O.- vereniging Someren sluit seizoen
Op maandag 19 juni, sloot de vereniging het seizoen af.
Vier geslaagden voor het certificaat EH bij Drank en Drugsgebruik zijn toegevoegd als bijzonder hulpverlener. We feliciteren, Karlijn vd Ven, Elieke v Bogget, Corien v Deursen en Els v Houts.
In april ontving Lotus en secretaris Beheerstichting EHBO Willemien Geers een koninklijke onderscheiding.
Ria Schweren stopt na de zomer met de ledenadministratie. We danken haar voor haar jarenlange, actieve werk en wensen haar vervangster, Manuela van Meel, veel succes.
Enkele jubilarissen werden in het zonnetje gezet.
Tien jaar lid van de vereniging zijn Victor Meeuws en Iris Dekkers Los
Annie vd Boomen en Martien v Bree zijn al 25 jaar op diverse manieren inzetbaar voor onze vereniging.
Veertig jaar lid is actief hulpverlener bij evenementen Tiny Koolen.
Johan vd Burg is al 50 jaar lid en zet zich op vele fronten actief in binnen de vereniging.
De voorzitter reikte een verenigingsinsigne in Zilver uit aan Yvonne Maas. Ze is 23 jaar lid en sinds 2004 instructeur EHBO. Daarnaast onderhoudt zij de materiaalvoorziening t.b.v. alle lessen.
Instructeur Ellen vd Oetelaar ontving een verenigingsinsigne in Goud. Ze is 40 jaar lid van onze vereniging en is naast de reguliere momenten, een graag geziene instructeur op de maandagmorgen. Ze heeft haar dochter enthousiast gemaakt en zelf opgeleid tot goede EHBO er.Ere- voorzitter Marjolein Fokkema is in 1983 toegetreden tot onze vereniging. Ze geeft enthousiast les, heeft in vele commissies gezeten en betekend tot op de dag van vandaag veel voor onze vereniging. Voor haar vele uren werk, ontving zij een verenigingsinsigne in de 2de klas.

Nico van Mierlo behoort ook tot deze categorie. Hij zet zich al 50 jaar in als instructeur, Lotus en Manus- van- Alles in. Voor zijn inzet en passie ontving hij een verenigingsinsigne in de 2de klas.

Foto; Eric Driessen

Tags: 

Koninklijke onderscheiding

Wij feliciteren Willemien Geers met haar Koninklijke onderscheiding.
Willemien is met regelmaat te zien als LOTUS tijdens onze lessen.
Daarnaast is zij secretaris van Beheerstichting EHBO en bestuurslid van stichting dr. Eijnatten, onze financier van het AED plan.
We zijn blij, dat we onze bijdrage hebben mogen leveren aan de toekenning van deze bijzondere onderscheiding.

Lees ook;  

https://siris.nl/nieuws/artikel/koninklijke-onderscheiding-voor-willemien-geers

Tags: 

E.H.B.O.- vereniging Someren sluit bijzondere jaren af.

Op maandag 20 juni, sloot de vereniging een lang seizoen af.

Ondanks de corona-stop slaagden 10 cursisten in 2020 en 2022 voor hun diploma Eerste Hulp. We feliciteren Aniek Wolters, Els van Houts, Diana vd Oetelaar, Inge Leenen, Brian v Oosterhout, Karlijn vd Ven, Elieke v Bogget, Ruud vd Kruijs, Paul v Otterdijk en Amber Maas.

Alle geslaagden ontvingen hun diploma uit handen van wethouder Louis Swinkels.

Instructeur Nico van Mierlo was recentelijk 40 jaar LOTUS. We feliciteren hem met dit heuglijk feit.
Tiny Veltrop is gestopt met zijn activiteiten voor de hulpverleningscommissie. We danken hem voor zijn jarenlange, actieve inzet.

Vervolgens werden enkele jubilarissen in het zonnetje gezet.

Tien jaar lid van de vereniging is Theo Meeuws.

Nel Kuijpers en Theo Elbersen zijn al 25 jaar op diverse manieren inzetbaar voor onze vereniging.

Wim vd Wallen is al 50 jaar lid en zet zich op vele fronten actief in binnen de vereniging.

Donateur Harrie Maas draagt ons eveneens 50 jaar een warm hart toe.

Tot slot reikte de voorzitter een verenigingsinsigne in Brons uit aan Manuela v Meel. Ze is al 22 jaar actief lid en sinds 2018 heeft ze de administratie van de hulpverleningscommissie onder haar hoede. Ze is de eerste contactpersoon voor organisatoren van evenementen en steekt veel vrije tijd in al haar werk.

Lia Verberne ontving een verenigingsinsigne in Goud. Ze is in het verleden actief geweest op vele fronten zoals LOTUS, instructeur reanimeren, bestuurslid en is sinds 2016 vice voorzitter

Tags: 

Meer AED’s in Someren

Binnen gemeente Someren, is stichting Dr. Eijnatten druk bezig met de gezondheid van alle inwoners. Een mooi project tijdens de Corona-crisis,  is de plaatsing en financiering van AED’s. Er wordt o.a. gekeken
naar de tijd die men nodig heeft, om een AED bij het slachtoffer te krijgen. Dit is de zogezegde ‘6 minutenzone voor burgerhulpverlening’. 
Someren blijft groeien. Daardoor is  i.s.m. E.H.B.O.-vereniging Someren de verdeling van AED’s opnieuw bekeken. Het aantal apparaten dat 24 uur per dag bereikbaar is, is inmiddels flink uitgebreid.
Er is een nieuwe AED geplaatst bij Leenen Steengoed aan de Vaarselstraat en aan de buitengevel van een woonhuis aan de Meidoornstraat 33 in Someren – Eind.
Mede door de komst van woonwijk ‘Groote Hoeve’, is  een AED geplaatst aan de Kerkendijk 32.  Houthandel Looijmans heeft hiervoor een speciale zuil geschonken. 
Alleen aanschaffen van een AED is niet voldoende. Controleren op werkzaamheid , is zeker zo belangrijk. Onderdelen zoals accu en elektroden, moeten na een inzet of bij het verstrijken van de uiterste gebruiksdatum, vervangen worden. Een AED kan immers levens redden Hiervoor zetten diverse Somerenaren zich belangeloos in.
Voor vragen over reanimeren en Corona, verwijzen wij u naar de volgende website; www.ehbo-someren.nl

Impressiefoto; AED aan zuil bij Houthandel Looijmans Kerkendijk,

 

 

Tags: 

Pagina's